Shopping » DVD

Advanced Shotokan Kata

Price: $24.99

Item Description

Includes:
Basai Dai
Hangetsu
Kanku Dai
Kanku Sho
Jion
Empi
Jitte
Gojushi Ho Sho
Unsu